KONKURS DRZEWO POKOLEŃ

II Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” – dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych wyzwań, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego projekty realizowane w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie inicjatywy, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne.
Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny oraz  Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mając na uwadzę ciągą potrzebę integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się oraz współpracy międzypokoleniowej, podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

Więcej o „IV Łódzkich Senioraliach” – www.seniorzy.uml.lodz.pl

NAGRODA

Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych podczas Gali Konkursu, która stanowić będzie również oficjalne zakończenie „IV Łódzkich Senioraliów”.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1 marca – 10 kwietnia

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

28 kwietnia – 19 maja

Ogłoszenie wyników po głosowaniu Kapituły Konkursu

27 kwietnia

Ogłoszenie wyników i uroczysta Gala Konkursu

26 maja

KATEGORIE

BIZNES

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

NAGRODA SPECJALNA

SAMORZĄD

SENIOR - LIDER

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

MIEJSCE GALI

Gala Konkursu Drzewo Pokoleń odbędzie się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

IV ŁÓDZKIE SENIORALIA

Zespół ds. Seniorów
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, p. 122 91-066 Łódź
Tel. 42 638 47 30 / 42 638 47 31
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl
www.seniorzy.uml.lodz.pl