KONKURS DRZEWO POKOLEŃ

Realizujesz ciekawe projekty adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, a może jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

To już III edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach „V Łódzkich Senioraliów”.

„V Łódzkie Senioralia” to dwa tygodnie wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami oraz NGO, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

NAGRODA

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

ZGŁOSZENIA

Samorząd

Jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, województwa) oraz samorządowe jednostki organizacyjne (tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej);

Organizacja pozarządowa

Podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)

Senior-lider

Osoby fizyczne lub grupy nieformalne

Nagroda specjalna

Przyznawana za całokształt działalności oraz specjalne osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza procedurą konkursową.

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

GALA

Zwycięzców konkursu poznamy 25 maja 2018 r., podczas uroczystej gali w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Już dziś serdecznie zapraszamy!