Nominowani do nagrody w Konkursie Drzewo Pokoleń

24 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Drzewo Pokoleń 2017. Członkowie Kapituły ocenili 48 zgłoszeń, spośród których wybrali 5 najciekawszych w każdej kategorii.

Zgłoszenia konkursowe oceniali:

 1. Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodnicząca Kapituły Konkursu
 2. Krzysztof T. Borkowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
 3. Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 4. Marcin Hajduga – Dyrektor Regionalny ING Banku Śląskiego
 5. Marcin Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego
 6. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 7. Robert Sakowski – Redaktor Naczelny „Dziennika Łódzkiego”
 8. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 9. Janina Tropisz – Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi

Nominacje do nagrody w II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń otrzymali:

Kategoria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Łódzki Klub Amazonka
 • Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Fundacja Pro Omnis
 • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Kategoria: SENIOR LIDER

 • Henryka Barańska
 • Marek Chałas
 • Stanisław Średziński
 • Wiesława Kozłowska, Roma Szczocarz, Wojciech Wachowicz
 • Telefon życzliwości – grupa seniorów wolontariuszy

Kategoria: SAMORZĄD

 • Bałucki Ośrodek Kultury
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 • Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Łodzi
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • Teatr Powszechny w Łodzi

Kategoria: BIZNES

 • Agencja Pro Cinema – kino Charlie
 • Lloyd Woodley
 • Sanitplast
 • Studio Relaks
 • Sukcesja – Centrum Handlowo-Rozrywkowe

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się już 28 kwietnia i potrwa do 19 maja (na stronie www.drzewopokolen.umed.lodz.pl – zakładka głosowanie).

Ostateczne wyniki konkursu poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 26 maja, o godz. 19.00, w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie Konkursu.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych.

Mając na uwadze potrzebę integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi oraz  Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

II edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część „IV Łódzkich Senioraliów”.

 

Więcej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Honorowym Patronem Gali Konkursu Drzewo Pokoleń

Więcej