Kategoria: Samorząd

KATEGORIA: SAMORZĄD

Miasto Chorzów – Centrum
Integracji Międzypokoleniowej

Łódzki Dom Kultury –
„Przystanek 60+”

Miejskie Centrum Medyczne im.
dr. Karola Jonschera w Łodzi

Zgierskie Centrum
Seniora

Urząd Miasta Krakowa

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!