Kategoria: Senior-Lider

Kategoria Senior-Lider

Barańska Henryka

Chałas Marek

Grupa seniorów
wolontariuszy
– Telefon Życzliwości

Kozłowska Wiesława,
Szczocarz Roma,
Wachowicz Wojciech

Stanisław Średziński

Głosowanie zakończone! Dziękujemy za oddane głosy!