Kapituła

Skład Kapituły konkursu Drzewo Pokoleń 2017

  1. Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodnicząca Kapituły Konkursu
  2. Krzysztof T. Borkowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
  3. Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
  4. Marcin Hajduga – Dyrektor Regionalny ING Banku Śląskiego
  5. Marcin Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego
  6. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
  7. Robert Sakowski – Redaktor Naczelny „Dziennika Łódzkiego”
  8. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  9. Janina Tropisz – Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi