Kategorie

W konkursie Drzewo Pokoleń wprowadza się następujące kategorie nagród:

BIZNES

oceniana jest przede wszystkim innowacyjność projektu, jego cel i efekt (materialny lub niematerialny);

SAMORZĄD

oceniana jest cykliczność projektu/inicjatywy/działania, jego zasięg, cel i efekt.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

oceniana jest cykliczność projektu, jego lokalny zasięg i grono odbiorców (np. osoby wykluczone społecznie.)

SENIOR - LIDER

oceniany jest efekt zainicjowanych przedsięwzięć, działalność prospołeczna, a także charyzma lidera – jego wpływ na aktywizację lub poprawę jakości życia określonej społeczności np. seniorów.

NAGRODA SPECJALNA

za całokształt działalności oraz specjalne osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza procedurą konkursową.