.

Czcionka A- A A+

KONKURS DRZEWO POKOLEŃ

Realizujesz ciekawe projekty adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, a może jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

To już IV edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach „VI Łódzkich Senioraliów”.

„VI Łódzkie Senioralia” to dwa tygodnie wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami oraz NGO, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

O KONKURSIE

Realizujesz ciekawe projekty adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, a może jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

To już IV edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach „VI Łódzkich Senioraliów”.

„VI Łódzkie Senioralia” to dwa tygodnie wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami oraz NGO, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

ZGŁOSZENIA

Samorząd

Jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, województwa) oraz samorządowe jednostki organizacyjne (tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej);

Nagroda specjalna

Przyznawana za całokształt działalności oraz specjalne osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza procedurą konkursową.

Organizacja pozarządowa

Podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)

Senior-lider

Osoby fizyczne lub grupy nieformalne

Aktywna Grupa 60+

Grupy nieformalne

GŁOSOWANIE

Głosowanie internetowe rozpocznie się 11 maja.

ORGANIZATORZY

fumed
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Łódź kreuje dla seniorów

PARTNERZY

EIP
harc
eit

PATRONAT MEDIALNY

gazeta_senior
zdrowy senior

GALA

Zwycięzców konkursu poznamy 24 maja 2019 r., podczas uroczystej Gali, która odbędzie się  w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Już dziś serdecznie zapraszamy!